Je kosačka Navimow vhodná pre moju záhradu?

Každá záhrada je jedinečná a reálne pracovné podmienky satelitných kosačiek môžu byť niekedy zložito predvídateľné. Pre optimálne fungovanie Vašej kosačky Vám odporúčame ešte pred rozhodnutím o kúpe využiť našu online aplikáciu, ktorá spracuje Vami zadané údaje o Vašej záhrade, a priamo vyhodnotí, či je záhrada vhodná na použitie kosačiek Navimow. S poskytnutými údajmi bude zaobchádzané úplne anonymne, prenos údajov akýmkoľvek tretím stranám je úplne vylúčené.

Prejsť na aplikáciu

 

 
Späť do obchodu