Chybové kódy

Chybový kód Význam Řešení
1002 Stiskněte tlačítko STOP na sekačce. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow. Nerozbírejte baterii a ujistěte se, že používáte originální baterii.
1003 Nabijte sekačku, dokud nebude baterie nabitá na více než 50 % (indikátor baterie se rozsvítí zeleně), a poté stiskněte tlačítko STOP na sekačce. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow. Nerozbírejte baterii a ujistěte se, že používáte originální baterii.
1004 Porucha žacího motoru Stiskněte tlačítko STOP na sekačce. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow. Nerozbírejte baterii a ujistěte se, že používáte originální baterii.
1005, 1006 Zkontrolujte, zda se disk s noži volně otáčí. Odstraňte případné cizí předměty a poté stiskněte tlačítko STOP na sekačce. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow.
1008, 1009 Zkontrolujte, zda není zaseknutý disk s noži nebo motor žacího ústrojí. Odstraňte cizí předměty a poté stiskněte tlačítko STOP na sekačce. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow.
1010–1019, 2004–2013, Restartujte sekačku a poté ji umístěte do dokovací stanice. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte
3006–3015, 4014–4023 Porucha žacího systému autorizovaný servis Navimow.
Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stisknutím tlačítka MOW+OK pokračujte v sečení. Pokud se to
2001–2003 nepodaří, restartujte sekačku a pak ji umístěte do dokovací stanice. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte
autorizovaný servis Navimow.
1020 Ochrana proti přepětí baterie Stiskněte tlačítko STOP na sekačce. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow. Nerozbírejte baterii a ujistěte se, že používáte originální baterii.
1021 Ochrana baterie proti podpětí Pokud je venkovní teplota pod nulou, sekačku nepoužívejte. Jakmile je okolní teplota vyšší než 0 stupňů Celsia, stiskněte tlačítko STOP na sekačce. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow. Nerozbírejte baterii a ujistěte se, že používáte originální baterii.
1022 Ochrana proti vybití baterie Stiskněte tlačítko STOP na sekačce. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow. Nerozbírejte baterii a ujistěte se, že používáte originální baterii.
1023 Ochrana proti přebití baterie Stiskněte tlačítko STOP na sekačce. Pokud chyba přetrvává, vyjměte sekačku z dokovací stanice a kontaktujte autorizovaný servis Navimow. Nerozbírejte baterii a ujistěte se, že používáte originální baterii.
1024 Vysoká teplota baterie Přemístěte sekačku do stínu (provozní teplota: 0 ~ 40 stupňů Celsia) a stiskněte tlačítko STOP na sekačce. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow. Nerozebírejte baterii a ujistěte se, že používáte originální baterii.
1025 Nízká teplota baterie Přemístěte sekačku do tepla (provozní teplota: 0 ~ 40 stupňů Celsia) a stiskněte tlačítko STOP na sekačce. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte poprodejní servis. Nerozebírejte baterii a ujistěte se, že používáte originální baterii.
3001 Chyba motoru v náboji Zkontrolujte, zda kola nejsou zablokovaná. Odstraňte cizí předměty, poté stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stisknutím tlačítka MOW+OK pokračujte v sečení. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis Navimow.
3002 Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stisknutím tlačítka MOW+OK pokračujte v sečení. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis Navimow.
3003, 3004, 3005 Restartujte sekačku a poté ji umístěte do dokovací stanice. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow.
4001 Chyba paměťového systému Restartujte sekačku a poté ji umístěte do dokovací stanice. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow.
4003, 4004 Vysoká teplota sekačky Přemístěte sekačku do stínu (provozní teplota: 0 ~ 40 stupňů Celsia) a stiskněte tlačítko STOP na sekačce. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow.
4006 Chyba modulu GPS Restartujte sekačku a poté ji umístěte do dokovací stanice. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow.
4007–4010, 4012 Chyba komunikačního systému sekačky Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stisknutím tlačítka MOW+OK pokračujte v sečení. Pokud se to nepodaří, restartujte sekačku a pak ji umístěte do dokovací stanice. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow.
4013 Zkontrolujte, zda jsou kabely ultrazvukového snímače správně připojeny a sekačku restartujte. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow.
4011 Chyba komunikace dokovací stanice Ujistěte se, že je dokovací stanice zapojená do elektrické zásuvky a vzdálenost mezi dokovací stanicí a sekačkou je max. 200 metrů. Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stisknutím tlačítka MOW+OK obnovte sečení. Pokud se to nepodaří, restartujte sekačku a pak ji umístěte do dokovací stanice.
Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow.
4024-4027 Sekačka se nemůže vrátit do dokovací stanice Zkontrolujte, zda se na trávníku nenachází překážka; zda se sekačce neprotáčejí kola, zda je sekačka správně v dokovací stanici. Pokud ano, vyřešte problémy a poté znovu proveďte příkaz k návratu do dokovací stanice. Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow.
5001–5004 Chyba dokovací stanice Znovu zapojte dokovací stanici do napájení a pak stiskněte tlačítko STOP na sekačce. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow.
6001 Sekačka uvízla Vyjměte uvízlou sekačku z překážky. Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stisknutím tlačítka MOW
+OK pokračujte v sečení. Pokud se to nepodaří, restartujte sekačku a pak ji umístěte do dokovací stanice. Oblast, kde se sekačka často zasekává, nastavte jako zakázanou zónu.
6002 Sekačka je mimo hranice pracovní oblasti Vraťte sekačku do hranic pracovní oblasti. Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a poté stisknutím tlačítek MOW+OK obnovte sečení. Pokud se to nepodaří, restartujte sekačku a poté ji umístěte do dokovací stanice. Pokud k těmto situacím dochází často, obraťte se na autorizovaný servis Navimow.
6003 Sekačka je převrácená Obraťte sekačku na kola a umístěte ji zpět do hranic pracovní oblasti nebo do dokovací stanice. Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a poté stisknutím tlačítka MOW+OK obnovte sečení. Oblast, kde se sekačka často převrací, nastavte jako zakázanou zónu.
6004 Sekačka se nemůže vrátit do dokovací stanice Umístěte sekačku do dokovací stanice a poté stiskněte tlačítko STOP na sekačce. Ujistěte se, že dokovací stanice a anténa od procesu mapování nezměnily místo a že dokovací stanice je umístěna na rovném povrchu. Pokud k tomu dochází často, změňte umístění dokovací stanice a znovu vytvořte mapu prostřednictvím aplikace.
6006 Senzory v nárazníku se neustále aktivují Odstraňte překážky v dráze nebo jemně poklepejte na senzor, aby se uvolnil. Poté stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stisknutím tlačítka MOW+OK pokračujte v sečení. Pokud se to nepodaří, restartujte sekačku a poté ji umístěte do dokovací stanice. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow.
6007 Sekačka je zvednutá Postavte sekačku na rovný povrch a zkontrolujte, zda nejsou zablokovaná přední kola. Poté stiskněte tlačítko na sekačce STOP a stisknutím tlačítek MOW+OK pokračujte v sečení. Pokud se to nepodaří, restartujte sekačku a poté ji umístěte do dokovací stanice. Pokud k tomu dochází často, obraťte se na autorizovaný servis Navimow.
6008 Senzory v nárazníku se vícekrát aktivovaly Odstraňte překážky v dráze. Poté stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stisknutím tlačítka MOW+OK pokračujte v sečení. Pokud se to nepodaří, restartujte sekačku a poté ji umístěte do dokovací stanice.
6009 Sečení nelze spustit Umístěte sekačku do dokovací stanice. Stiskněte tlačítko na sekačce STOP a stisknutím tlačítek MOW
+OK pokračujte v sečení. Pokud se to nepodaří, sekačku restartujte.
6010 Chyba plánování pohybu Přemístěte sekačku na rovné místo v rámci ohraničení, stiskněte tlačítko STOP pro vymazání chybového kódu, Stiskněte tlačítka MOW+OK pro obnovení sečení nebo stiskněte HOME+OK pro obnovení návratu do dokovací stanice. Pokud se to nepodaří, restartujte sekačku a poté ji umístěte do dokovací stanice. Pokud k tomu dochází často, obraťte se na autorizovaný servis Navimow.
6011 Zkontrolujte, zda sekačka neuvízla. Odstraňte cizí předměty, poté stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stisknutím MOW+OK pokračujte v sečení. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis.
6015-6018 Vyjměte uvízlou sekačku z překážky a umístěte ji na rovný povrch uvnitř hranic pracovní oblasti. Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stisknutím tlačítek MOW+OK pokračujte v sečení. Pokud se to nepodaří, restartujte sekačku a poté ji umístěte do dokovací stanice. Nastavte oblast, kde sekačka často uvízne, jako zakázanou zónu.
6012, 6013, 6014 Chyba spuštění úkolu Vyrovnejte sekačku v dokovací stanici. Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a poté stisknutím tlačítek MOW+OK spusťte sečení. Pokud se to nepodaří, sekačku restartujte.
Umístěte sekačku do hranic pracovní oblasti. Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a poté stisknutím tlačítek MOW+OK spusťte sečení. Pokud se to nepodaří, sekačku restartujte a poté ji umístěte do dokovací stanice. Pokud k tomu dochází často, obraťte se na autorizovaný servis Navimow.
7001–7004 Chyba dat některého ze snímačů Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a poté stisknutím tlačítek MOW+OK spusťte sečení. Pokud se to nepodaří, sekačku restartujte a poté ji umístěte do dokovací stanice. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow.
7005 Chyba přenosu dat GPS Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a poté stisknutím tlačítek MOW+OK spusťte sečení. Pokud se to nepodaří, sekačku restartujte a poté ji umístěte do dokovací stanice. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow.
7006 Lokalizaci nelze po dlouhou dobu obnovit Umístěte sekačku do dokovací stanice. Stiskněte tlačítko na sekačce STOP a stisknutím tlačítek MOW
+OK pokračujte v sečení. Pokud se to nepodaří, sekačku restartujte. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Navimow.

Späť do obchodu